Gübreler Hakkında?

Essence Katı Solucan Gübresi Nedir ?

Katı Solucan Gübresi Nedir?
Essence Powder; Kırmızı Californiya solucanı adıyla bilinen Lumbricus rubellis ve Eisenia foetida toprak solucanı türlerinin organik olarak yetiştirilmiş büyükbaş hayvanların dışkıları ve organik bitkisel materyallerin fiziksel ve kimyasal yapılarını değiştirmeleri temeline dayanarak(fermente) ürettikleri bir toprak düzenleyici ve bitki besleme ürünüdür.

Yaklaşık 18 ay üretim prosesi sonucunda oluşan Essence Powder Solucan gübresi içerdiği yüksek düzeyde toprak ve bitki için yararlı simbiyotik (rhizobium) ve asimbiyotik (serbest ve azot fiske eden bakteriler) bakteriler ile toprağın mikroflora yapısında canlılık kazandırır ve antibiyotik etkisi yaratacak doğal büyüme hormonları, aminoasitler  ve enzimler bulunur.

Solucanlar sindirim sistemleri içinde sentezledikleri antibiyotik nitelikli yapılar, amino- asit ve vitaminleri dışkılarına karıştırarak ortaya çıkan gübrenin biyolojik aktivitesini arttırırlar. Böylece bu gübreyle beslenen bitkilerin sağlıklı ve hızlı gelişmelerini sağlarlar. Sözü edilen bu biyolojik teşvik etme olayı, diğer hayvansal gübrelere oranla yaklaşık 70 kat daha fazladır.

Bunun yanında, solucanların üzerlerinde ve sindirim sistemlerinde bulunan ve onları milyonlarca yıldır toprakta bulunan patojenlere karşı koruyan, bağışıklık sağlayan vücut sıvılarını (Sölom Sıvısı) gübreye geçirirler ve bitkilerde patojenlere karşı direnç sağlarlar.

Solucanlarını bağırsaklarında aktif olan amilaz, kitinaz, selülaz, ksilenaz, sellobiaz, endoglukanaz, asit fosfataz, alkalin fosfataz ve nitrat redüktaz enzimleri mevcuttur. Bilindiği üzere enzimler protein yüklüdürler, bitkinin enerji ihtiyacını karşılamaktadırlar, aynı zamanda katalizör etkileri olduğundan var olan biyo etkileri hızlandırırlar ve dolayısı ile bitki kök, gövde ve meyve büyümesini hızlandırırlar.

Ph’ı düzenleme karakteristiği bu yukarıda sayılan enzimler vasıtası ile sağlanır. Antibiyotik sentezinde aktif rol oynayarak bitki direncine olumlu etkileri bulunur. Ve son olarak içerisindeki yüksek oranda humik-fulvik asit ve karbon bulunmaktadır.

Kisaca Essence Powder Solucan Gübresi,
* Bitkide hızlı büyüme, hızlı gelişme, direnç ve erkencilik sağlar. 
* Yaklaşık %30 verim artışı sağlar. Bitkide kök gelişimi ve saçaklanmayı arttırır. 
* Dona karşı bitki ve köklerde direnç sağlar. 
* Toprağın organik madde miktarını arttır ve mikro, makro elementlerin bitkiye taşımını kolaylaştırır. 
* Toprağın su tutma kapasitesini arttırır. Ve su stresini minimize eder. 
* Toprağın PH’ını düzenleyerek, NPK’lı gübrelerin, bitki tarafından alımını kolaylaştırır.

Garanti Edilmiş İçeriği (% w/w)
Organik Madde - 50
Toplam Azot - 2,6
Organik Azot - 2,5
C/N - 10
Toplam Fosfor Pentaoksit (P,O.) - 1,4
Suda Çözünür Potasyum Oksit /K2O) - 1
Maksimum EC (dS/m)- 5
Maksimum Nem - 35
Toplam Humik asit + Fulvik asit - 30
pH - 6,6 - 7,5